skip to Main Content
GRAVEU-VOS AQUESTA DATA: 05/11/2023

INSCRIPCIONS

– Les inscripcions es tramitaran a través de la pàgina web www.runedia.com la qual només permet el pagament amb targeta.
– No hi haurà punts d´inscripció presencial en cap botiga.
– S’hauran d’emplenar correctament totes les dades, doncs són les que tindrà en compte l’organització a tots els efectes.
– La inscripció es considerarà formalitzada només després de fer el pagament.
– Les inscripcions són limitades a 800 participants en total.
– En el moment de recollir el dorsal és obligatori ensenyar el DNI o passaport.
– Data d’inici inscripcions on line: Dimarts 12 de Setembre 2023 a les 12:00 h.
– Augment de preus de les inscripcions: Dilluns 23 d’Octubre a les 00:00 h. (+6€) i dimarts 31 d’octubre a les 00:00 h. (+6€).(del dimarts 31 al dijous 2 els incrits) , No tindran dorsal personalitzat).
En el cas de no exhaurir les inscripcions, es podrán fer presencials el mateix dia de la cursa pero SENSE XIP i NO CLASSIFICARAN.
– Data límit d’inscripcions on line amb dorsal personalitzat: Dilluns 30 d´octubre a les 23:59 h.
– Es permeten canvis de nom i cursa fins el dia 30 d, octubre a les 23:59 h.
– Es permeten cancelacions (justificades degudament) amb retorn dels diners a la mateixa tarjeta de la inscripció fins el divendres 27 d’Octubre a les 23:59 h. ( es cobraran 2 euros de despesses de gestio).
– A partir del 28 d’octubre, en cap cas es farà el retorn de l’import de la inscripció.
– El dorsal s’entregarà presentant el resguard d’inscripció el mateix dia de la cursa. L’entrega es fará a partir de les 07:30 h. fins a les 8:45 h al mateix lloc de les inscripcions, Plaça del arbre,nº1, de Sant Martí de Tous.
– Els menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats del pare/mare o tutor a l’hora de la recollida de dorsals.
– Per les inscripcions amb descompte per Llicència Federativa es demanarà la corresponent llicència a l’entrega del dorsal.

RESPONSABILITATS

– Els participants seran responsables dels danys ocasionats tant a altres participants com a terceres persones o propietats que es pugui trobar durant el recorregut.
– El participant afirma que en el moment de participar desconeix qualsevol problema de salut que contraindicaria la seva participació a la prova.

COMPORTAMENT

– Els participants seran responsables en tot moment de les seves accions.
– Els avançaments cal realitzar-los amb precaució, avisant sempre abans de fer-los i
assegurant-se que el que ha de ser avançat ho preveu; això vol dir que ens cedirà
l’espai suficient per ser avançat o bé ens indicarà el costat per on vol que se’l rebassi.
– Llençar deixalles dins el recorregut és considerat actitud inadequada i com a tal motiu de desqualificació. Les deixalles es podran deixar als contenidors habilitats als avituallaments. Si algú
de la organització veu com un corredor llença al terra alguna deixalla, podrà desqualificar al
corredor

MATERIAL

– El participant de qualsevol de les curses de BTT (bicicleta) es compromet a utilitzar material en estat òptim per poder afrontar la prova, així com les mesures de protecció personal adequades, sent el casc un element obligatori per poder participar en la prova, es recomanen també ulleres i guants.
– El participant de qualsevol de les dues curses de TRAIL ha de tenir la forma física adequada per afrontar la prova escollida (18km o 9km), així com portar la roba adequada en cas de fred.
– Cada participant haurà de posar el dorsal que l’organització li proporcioni, en un lloc
visible i frontal, tant en la bicicleta com en el cas del participant runner.
– El teléfon mòbil és recomanable portar-lo de cara a possibles emergències.

RECORREGUT

– El marcatge del recorregut serà amb cinta i fletxes i/o creus de guix en les cruïlles.
– NO es facilitarà el track de la cursa.
– Hi haurà diversos controls de pas que serviràn per tenir uns temps parcials, però els participants hauran de completar estrictament el recorregut que estigui marcat, en cas contrari serán desqualificats.
– L’organització pot modificar o retallar el recorregut previst si es produeixen circumstàncies que ho aconsellin.
– Tres recorreguts de BTT: un de llarg de 50 km aprox, on el nivell de dificultat és alt, un de mig de 30 km, on el nivell de dificultat serà mig i un de curt d’9 km Popular, on el nivell de dificultat serà molt fàcil ja que es busca potenciar l’activitat familiar.
– Les E-Bikes disposaran de un recorregut de 40 Kms. Es facilitara el track als inscrits per seguir el recorregut.
– Dos recorreguts de TRAIL: un de 18 km on el nivell de dificultat és elevat i un recorregut de 9 km de nivell mig (recorregut no apte per activitat familiar).
– Els recorreguts seran per camins i senders degudament senyalitzats i amb els corresponents avituallaments.
– Categories: una única classificació general masculina i femenina per cada recorregut.
– Tindran trofeu els tres primers de la general masculina i femenina dels recorreguts BTT 50km, BTT 30km, TRAIL 18km i TRAIL 9km.
– E-BIKES. Les bicicletes impulsades amb algun mecanisme o enginy eléctric tindran la seva categoría específica però no es farà podi ni tindran dret a trofeu.
– Tot i els avituallaments que hi han previstos, els corredors han de ser autosuficients.
– La direcció de la cursa te el dret de modificar/canviar el recorregut de totes les curses en funció de les condición meteorológiques o circumstàncies de força major.

ALTRES CONSIDERACIONS

– Es donara una polsera amb un numero de telefon mobil per a casos d’emergència, en cas que un accident, es important trucar al numero i pasar la ubicació de l ‘accidentat. És important descartar totes les possibilitats abans de trucar al 112, doncs ningú millor que l’organització coneix les possibilitats d’accés a determinades zones.
– Es recomana portar sempre una petita reserva d’aigua i alguna barreta en cas d’un defalliment sobtat.
– Tot el que no estigui considerat en aquest reglament serà decidit per l’organització segons el seu criteri.

Back To Top