skip to Main Content

PROTOCOL COVID 2020

La gent del Panna som la resistència, però una resistència amb seny. Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels participants, voluntaris i membres de la organització, en aquest protocol es detallen les mesures de seguretat sanitària que, a dia d’avui, es preveuen aplicar en la Hivernal Panna el Bandoler el proper 7 de novembre de 2021. Tots els participants estan obligats a conèixer-lo i complir-lo.

Cal dir que a mesura que avanci l’estat de la pandèmia aquest protocol pot anar patint modificacions i actualitzacions fins al dia mateix de la cursa. Per tant, preguem la màxima atenció fins l’últim moment. En cas de que aquest protocol contradigui en algun punt el Reglament de la cursa (o qualsevol altre informació que figuri a la web) prevaldran les indicacions d’aquest document.

La prioritat dels organitzadors és mantenir la seguretat i la salut de les persones que d’una manera o altra participin en l’esdeveniment. Això inclou, no només als corredors/es, sinó també els espectadors, voluntaris i equip de la organització. Els participants, però, han de tenir en compte que l’aplicació de les mesures de seguretat fa que la organització sigui més complexa que en anys anteriors, per tant us demanem col·laboració i paciència.

Si us plau, respecteu les normes establertes i sigueu considerats amb els voluntaris i la resta de participants. Si entre tots seguim les recomanacions i el protocol establert, podrem gaudir plenament de l’experiència!

COMPLIMENT PARTICIPANT

  • El participant es compromet a complir totes les exigències i recomanacions que faci l’organització per evitar contagis pel Covid-19.
  • El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi del Covid-19.
  • El participant declara que és coneixedor, accepta i assumeix que en la situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a l’organització en cap cas.
  • Mascareta obligatòria a la sortida, arribada i àrees comuns amb alta afluència de públic
Back To Top