skip to Main Content

INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es tramitaran a través del portal d’inscripcions Runedia la qual només permet el pagament amb targeta.
 • No hi haurà punts d’inscripció presencial en cap botiga.
 • S’hauran d’emplenar correctament totes les dades, doncs són les que tindrà en compte l’organització a tots els efectes.
 • La inscripció es considerarà formalitzada només després de fer el pagament.
 • Les inscripcions són limitades a 750 participants en total.
 • En el moment de recollir el dorsal és obligatori ensenyar el DNI o passaport.
 • Data d’inici inscripcions on line: Dimecres 6 de setembre 2021 a les 00:00 h.
 • Augment de preus de les inscripcions: Dilluns 25 d’Octubre a les 00:00 h. (+6€) i Dimarts 2 de Novembre a les 00:00 h. (+5€)
 • Data límit d’inscripcions on line amb dorsal personalitzat: Dilluns 1 de Novembre a les 23:59 h.
 • Es permeten canvis de nom i cursa fins el dia 1 de Novembre a les 23:59 h.
 • Es permeten cancel·lacions (justificades degudament) amb retorn dels diners (menys 1€ en concepte de tràmits d’nscripció) a la mateixa targeta de la inscripció fins el dia 29 d’octubre a les 23:59h.
 • A partir del 30 d’octubre no es farà el retorn de l’import  de la inscripció
 • El dorsal s’entregarà presentant el resguard d’inscripció el mateix dia de la cursa. La entrega esfará a partir de les 07:30 h. fins a les 8:45 h al mateix lloc de la sortida, Carrer Sant Valentí de SantMartí de Tous.
 • Els menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats del pare/mare o tutor a l’hora de la recollidade dorsals.
 • Per les inscripcions amb descompte per Llicència Federativa es demanarà la corresponent llicènciaa l’entrega del dorsal.

RESPONSABILITATS

 • Els participants seran responsables dels danys ocasionats tant a altres participants com a terceres persones o propietats que es pugui trobar durant el recorregut.
 • El participant afirma que en el moment de participar desconeix qualsevol problema de salut que contraindicaria la seva participació a la prova.

COMPORTAMENT

 • Els participants seran responsables en tot moment de les seves accions.
 • Els avançaments cal realitzar-los amb precaució, avisant sempre abans de fer-los i assegurant-se que el que ha de ser avançat ho preveu; això vol dir que ens cedirà l’espai suficient per ser avançat o bé ens indicarà el costat per on vol que se’l passi.
 • Llençar deixalles dins el recorregut és considerat actitud inadequada i com a tal motiu de desqualificació. Les deixalles es podran deixar als contenidors habilitats als avituallaments. Si algú de la organització veu com un corredor llença al terra alguna deixalla, podrà desqualificar-lo.

MATERIAL

 • El participant de qualsevol de les curses de BTT (bicicleta) es compromet a utilitzar material en estat òptim per poder afrontar la prova, així com les mesures de protecció personal adequades, sent el casc i els guants un element obligatori per poder participar en la prova. Es recomanen també ulleres.
 • El participant de qualsevol de les dues curses de TRAIL ha de tenir la forma física adequada per afrontar la prova escollida (11km), així com portar la roba adequada en cas de fred.
 • Cada participant haurà de posar el dorsal que l’organització li proporcioni, en un lloc visible i frontal, tant en la bicicleta com en el cas del participant runner.
 • El teléfon mòbil és recomanable portar-lo de cara a possibles emergències.

RECOLLIDA DE DORSALS

 • Dissabte de 18:30 a 20:30 a l’edifici dels safarejos (Camí del safareig, 1)
 • Diumenge a partir de les 7:30 al mateix lloc

SORTIDES

 • Hora sortida E- Bike BTT: 8,45 h
 • Hora sortida Btt 50 km : 9 h
 • Hora sortida Trailrunning 16 km: 9,15 h
 • Hora sortida Btt 30 km: 9,30 h
 • Hora sortida Trailrunning 8 km: 9,45 h
 • Hora sortida Btt famíliar 10 km: 10 h.

RECORREGUT

 • El marcatge del recorregut serà amb cinta.
 • NO es facilitarà el track de la cursa.
 • No hi haurà controls de pas.
 • L’organització pot modificar o retallar el recorregut previst si es produeixen circumstàncies que ho aconsellin.
 • Tres recorreguts de BTT: un de llarg de 50 km, on el nivell de dificultat és alt, un de mig de 30 km,on el nivell de dificultat serà mig i un de curt d’11 km Popular, on el nivell de dificultat serà molt fàcil ja que es busca potenciar l’activitat familiar.
 • Dos recorreguts de TRAIL: un de 16 km on el nivell de dificultat és elevat i un recorregut de 8 kmde nivell mig (recorregut no apte per activitat familiar).
 • Els recorreguts seran per camins i senders degudament senyalitzats i amb els corresponents avituallaments.
 • Categories: una única classificació general masculina i femenina per cada recorregut.
 • Tindran trofeu els tres primers de la general masculina i femenina dels recorreguts BTT 50km, BTT30km, TRAIL 16km i TRAIL 8km.
 • E-BIKES. Les bicicletes impulsades amb algun mecanisme o enginy eléctric tindran la seva categoría específica però no es farà podi ni tindran dret a trofeu.
 • Les E-BIKES faran el mateix recorregut que la BTT 50km i surtiran a les 8:45 h. En el cas de que unaE-BIKE sigui adelantada per participants de la BTT 50km, els participants d’E-BIKES hauran defacilitar l’avançament deixant el pas.
 • Tot i els avituallaments que hi han previstos, els corredors han de ser autosuficients.
 • La direcció de la cursa te el dret de modificar/canviar el recorregut de totes les curses en funcióde les condición meteorológiques o circumstàncies de força major.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • Hi haurà dos números de telèfon mòbil al dorsal per a casos d’emergència, en cas que un no respongui es trucarà a l’altre; en cas de no tenir cobertura es demanarà a algun altre participant per si té una altra companyia, és important descartar totes les possibilitats abans de trucar al 112 doncs ningú millor que l’organització coneix les possibilitats d’accés a determinades zones.
 • Es recomana portar sempre una petita reserva d’aigua i alguna barreta per si es té un defalliment sobtat.
 • Tot el que no estigui considerat en aquest reglament serà decidit per l’organització segons el seu criteri.
Back To Top