skip to Main Content

INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es tramitaran a través de la pàgina web runedia.com la qual només permet el pagament amb targeta.
 • No hi haurà punts d’inscripció presencial en cap botiga.
 • S’hauran d’emplenar correctament totes les dades, doncs són les que tindrà en compte l’organització a tots els efectes.
 • La inscripció es considerarà formalitzada només després de fer el pagament.
 • Les inscripcions són limitades a 750 participants en total.
 • En el moment de recollir el dorsal és obligatori ensenyar el DNI o passaport.
 • Data d’inici inscripcions on line: Dissabte 1 de Setembre a les 00:00 h.
 • Data límit d’inscripcions on line: Diumenge 4 de Novembre o fins exhaurir els dorsals
 • Es permeten canvis de nom i cursa fins el dia 30 d’Octubre a les 23:59.
 • Les inscripcions fetes a partir del dia 30 no tindran dorsal personalitzat i samarreta depenent de l’existència.
 • Es permeten cancel·lacions (justificades degudament) amb retorn dels diners a la mateixa targeta de la inscripció fins el dia 26 d’octubre a les 23:59h.
 • A partir del 27 d’octubre, en cap cas es farà el retorn de l’import de la inscripció.
 • El dorsal s’entregarà presentant el resguard d’inscripció el dissabte 3/11/18 de 18:00 a 20:00h i el mateix dia de la cursa a partir de les 07:30 al mateix lloc de la sortida, Carrer de Sant Valentí
 • Els menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats del pare/mare o tutor a l’hora de la recollida de dorsals.
 • Per les inscripcions amb descompte per Llicència Federativa es demanarà la corresponent llicència a l’entrega del dorsal.

RESPONSABILITATS

 • Els participants seran responsables dels danys ocasionats tant a altres participants com a terceres persones o propietats que es pugui trobar durant el recorregut.
 • El participant afirma que en el moment de participar desconeix qualsevol problema de salut que contraindicaria la seva participació a la prova.

COMPORTAMENT

 • Els participants seran responsables en tot moment de les seves accions.
 • Els avançaments cal realitzar-los amb precaució, avisant sempre abans de fer-los i assegurant-se que el que ha de ser avançat ho preveu; això vol dir que ens cedirà l’espai suficient per ser avançat o bé ens indicarà el costat per on vol que se’l passi.
 • Llençar deixalles dins el recorregut és considerat actitud inadequada i com a tal motiu de desqualificació. Les deixalles es podran deixar als contenidors habilitats als avituallaments. Si algú de la organització veu com un corredor llença al terra alguna deixalla, podrà desqualificar-lo.

MATERIAL

 • El participant de qualsevol de les curses de BTT (bicicleta) es compromet a utilitzar material en estat òptim per poder afrontar la prova, així com les mesures de protecció personal adequades, sent el casc i els guants un element obligatori per poder participar en la prova. Es recomanen també ulleres.
 • El participant de qualsevol de les dues curses de TRAIL ha de tenir la forma física adequada per afrontar la prova escollida (16km o 8km), així com portar la roba adequada en cas de fred.
 • Cada participant haurà de posar el dorsal que l’organització li proporcioni, en un lloc visible i frontal, tant en la bicicleta com en el cas del participant runner.
 • El teléfon mòbil és recomanable portar-lo de cara a possibles emergències.

RECORREGUT

 • El marcatge del recorregut serà amb cinta i fletxes i/o creus de guix en les cruïlles.
 • NO es facilitarà el track de la cursa.
 • Hi haurà diversos controls de pas que serviran per tenir uns temps parcials, però els participants hauran de completar estrictament el recorregut que estigui marcat, en cas contrari seran desqualificats.
 • L’organització pot modificar o retallar el recorregut previst si es produeixen circumstàncies que ho aconsellin.
 • Tres recorreguts de BTT: un de llarg de 45 km, on el nivell de dificultat és alt,  un de mig de 30 km, on el nivell de dificultat serà mig-alt i un de curt de 10 km, on el nivell de dificultat serà molt fàcil ja que es busca potenciar l’activitat familiar.
 • Dos recorreguts de TRAIL: un de 16 km on el nivell de dificultat és elevat i un recorregut de TRAIL de 8 km de nivell mig.
 • Els recorreguts seran per camis degudament senyalitzats i amb els corresponents avituallaments.
 • Categories: una única classificació general masculina i femenina per cada recorregut.
 • Tindran trofeu els tres primers de la general masculina i femenina dels recorreguts BTT 45km, BTT 30km, BTT 10km, TRAIL 16km i TRAIL 8km.
 • Les bicicletes impulsades amb algun mecanisme o enginy elèctric no tindran dret a trofeu.
 • Tot i els avituallaments que hi han previstos, els corredors  han de ser autosuficients.
 • La direcció de la cursa té el dret de modificar/canviar el recorregut de totes les curses en funció de les condicions meteorològiques o circumstàncies de força major.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • Hi haurà dos números de telèfon mòbil al dorsal per a casos d’emergència, en cas que un no respongui es trucarà a l’altre; en cas de no tenir cobertura es demanarà a algun altre participant per si té una altra companyia, és important descartar totes les possibilitats abans de trucar al 112 doncs ningú millor que l’organització coneix les possibilitats d’accés a determinades zones.
 • Es recomana portar sempre una petita reserva d’aigua i alguna barreta per si es té un defalliment sobtat.
 • Tot el que no estigui considerat en aquest reglament serà decidit per l’organització segons el seu criteri.
Back To Top