skip to Main Content

Degut a l’estat actual, i als canvis constants que des de les institucions es van donant, aquest reglament pot quedar alterat pel continguts del REGLAMENT COVID 2020 que prevaldrà davant d’aquest. Us recomanem que us el llegiu detingudament i que aneu revisant les possibles modificacions que hi anem incorporant.

INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es tramitaran a través del portal d’inscripcions Runedia la qual només permet el pagament amb targeta.
 • No hi haurà punts d’inscripció presencial en cap botiga.
 • S’hauran d’emplenar correctament totes les dades, doncs són les que tindrà en compte l’organització a tots els efectes.
 • La inscripció es considerarà formalitzada només després de fer el pagament.
 • Les inscripcions són limitades a 350 participants en total.
 • En el moment de recollir el dorsal és obligatori ensenyar el DNI o passaport.
 • Data d’inici inscripcions on line: Dimecres 14 d’Octubre 2020 a les 00:00 h.
 • Data límit d’inscripcions on line: Dimecres 5 de novembre o fins exhaurir els dorsals
 • Es permeten canvis de nom i cursa fins el dia 31 d’Octubre a les 23:59.
 • Les inscripcions fetes a partir del dia 2 de novembre no tindran dorsal personalitzat.
 • Es permeten cancel·lacions (justificades degudament) amb retorn dels diners (menys 1€ en concepte de tràmits d’nscripció) a la mateixa targeta de la inscripció fins el dia 30 d’octubre a les 23:59h.
 • A partir de l’1 de novembre no es farà el retorn de l’import (menys 1€ en concepte de tràmits d’nscripció) de la inscripció, només es farà el retorn en cas d’estat d’alarma decretat a partir del 29 d’octubre (10 dies abans de la cursa).
 • El dorsal s’entregarà el mateix dia de la cursa a partir d’una hora abans de la sortida de cada categoria a l’Ateneu de Tous (C/ Sant Valentí)
 • Els menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats del pare/mare o tutor a l’hora de la recollida de dorsals.
 • No es faran descompte per Llicència Federativa.

RESPONSABILITATS

 • Els participants seran responsables dels danys ocasionats tant a altres participants com a terceres persones o propietats que es pugui trobar durant el recorregut.
 • El participant afirma que en el moment de participar desconeix qualsevol problema de salut que contraindicaria la seva participació a la prova.

COMPORTAMENT

 • Els participants seran responsables en tot moment de les seves accions.
 • Els avançaments cal realitzar-los amb precaució, avisant sempre abans de fer-los i assegurant-se que el que ha de ser avançat ho preveu; això vol dir que ens cedirà l’espai suficient per ser avançat o bé ens indicarà el costat per on vol que se’l passi.
 • Llençar deixalles dins el recorregut és considerat actitud inadequada i com a tal motiu de desqualificació. Les deixalles es podran deixar als contenidors habilitats als avituallaments. Si algú de la organització veu com un corredor llença al terra alguna deixalla, podrà desqualificar-lo.

MATERIAL

 • El participant de qualsevol de les curses de BTT (bicicleta) es compromet a utilitzar material en estat òptim per poder afrontar la prova, així com les mesures de protecció personal adequades, sent el casc i els guants un element obligatori per poder participar en la prova. Es recomanen també ulleres.
 • El participant de qualsevol de les dues curses de TRAIL ha de tenir la forma física adequada per afrontar la prova escollida (11km), així com portar la roba adequada en cas de fred.
 • Cada participant haurà de posar el dorsal que l’organització li proporcioni, en un lloc visible i frontal, tant en la bicicleta com en el cas del participant runner.
 • El teléfon mòbil és recomanable portar-lo de cara a possibles emergències.

RECORREGUT

 • El marcatge del recorregut serà amb cinta.
 • NO es facilitarà el track de la cursa.
 • No hi haurà controls de pas.
 • L’organització pot modificar o retallar el recorregut previst si es produeixen circumstàncies que ho aconsellin.
 • Un sol recorregut de BTT de 33 km, on el nivell de dificultat és mig-alt, i un de curt de 10 km, on el nivell de dificultat serà fàcil però no recomanable per menors de 7 anys.
 • Un sol recorregut de TRAIL d’11 km on el nivell de dificultat és mig (recorregut no apte per activitat familiar a no ser que es disposi d’una bona preparació).
 • Els recorreguts seran per camins degudament senyalitzats i amb els corresponents avituallaments.
 • Les bicicletes impulsades amb algun mecanisme o enginy elèctric sortiran davant de la categoria BTT33.
 • Hi haurà un avituallament per categoria
 • La direcció de la cursa té el dret de modificar/canviar el recorregut de totes les curses en funció de les condicions meteorològiques o circumstàncies de força major.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • Hi haurà dos números de telèfon mòbil al dorsal per a casos d’emergència, en cas que un no respongui es trucarà a l’altre; en cas de no tenir cobertura es demanarà a algun altre participant per si té una altra companyia, és important descartar totes les possibilitats abans de trucar al 112 doncs ningú millor que l’organització coneix les possibilitats d’accés a determinades zones.
 • Es recomana portar sempre una petita reserva d’aigua i alguna barreta per si es té un defalliment sobtat.
 • Tot el que no estigui considerat en aquest reglament serà decidit per l’organització segons el seu criteri.
Back To Top